Společenství

Společenství varhan pro Brno​

JUDr. Markéta Vaňková

předsedkyně společenství, primátorka města Brna

JUDr. Petr Angylaossy, Ph.D.

předseda Nejvyššího soudu

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor Masarykovy univerzity

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

ministr pro evropské záležitosti ČR, senátor

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

biskup brněnský

Dennis Russell Davies

šéfdirigent Filharmonie Brno

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

senátor, ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Ing. Petr Dvořák

generální ředitel České televize

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje

PhDr. Martin Chlad

prezident Svazu vinařů

Ing. Rastislav Káčer

velvyslanec SR v ČR

Dr. Bettina Kirnbauer

velvyslankyně Rakouska v ČR

Magdalena Kožená

patronka nového koncertního sálu, mezzosopranistka

MUDr. Roman Kraus, MBA

senátor

brig. generálka prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

rektorka Univerzity obrany

PhDr. Marie Kučerová

ředitelka Filharmonie Brno

Ing. Pavel Kysilka, CSc.

prezident Národního festivalu Smetanova Litomyšl

Dr. Michael Ludwig

starosta Vídně

prof. Ing. Danuše Nerudová, PhD.

emeritní rektorka Mendelovy univerzity

prof. Mgr. Petr Oslzlý

emeritní rektor JAMU

JUDr. Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

JUDr. Pavel Smutný

prezident Bohemian Heritage Fund

Ing. Michal Štefl

prezident HK Jihomoravského kraje

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr.h.c.

emeritní rektor VUT

prof. MgA. Alena Štěpánková Veselá

předsedkyně Spolku pro výstavbu koncertní síně

Dr. Ferdinand Trauttmansdorff

bývalý rakouský velvyslanec v ČR

doc. PhDr. Milan Uhde

spisovatel a dramatik

Mgr. René Zavoral

generální ředitel Českého rozhlasu

Libor Zábranský

majitel a trenér HC Kometa Brno